Historie

První osídlení území Slovinska pochází už ze 6. století. Tehdy se zde začali usazovat první Slované, kteří v té době osídlovali i další oblasti Balkánského poloostrova a východní a střední Evropu. Slovinští Slované nikdy nevytvořili vlastní stát, a tak se brzy dostali pod vliv Německé říše.

Od 12. století je Slovinsko součástí Habsburské říše. Slovinsko bylo jeho součástí až do roku 1918. Následně se začlenilo do do Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů, jenž se stal 1. prosince 1918 součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS). Druhá světová válka znamenala pro Slovinsko okupaci fašistickou Itálií a Německem. Konec války - Slovinsko bylo začleněno do obnovené Jugoslávie, vznikla Lidová republika Slovinsko a později Socialistická republika Slovinsko.

Roku 1990 se koná referendum za nezávislost Slovinska, ve kterém se 88% obyvatel rozhodlo pro nezávislost. Ke konci roku 1991 už byla země uznána všemi mezinárodními společenstvími včetně EU. Slovinsko se také brzy stává členem OSN. Od roku 1999 je členem NATO a od 1.5. 2004 také .