Historie

Historie

První osídlení území Slovinska pochází už ze 6. století. Tehdy se zde začali usazovat první Slované, kteří v té době osídlovali i další oblasti Balkánského poloostrova a východní a střední Evropu. Slovinští Slované nikdy nevytvořili vlastní stát, a tak se brzy dostali pod vliv Německé říše.

Od 12. století je Slovinsko součástí Habsburské říše. Slovinsko bylo jeho součástí až do roku 1918. Následně se začlenilo do do Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů, jenž se stal 1. prosince 1918 součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS). Druhá světová válka znamenala pro Slovinsko okupaci fašistickou Itálií a Německem. Konec války - Slovinsko bylo začleněno do obnovené Jugoslávie, vznikla Lidová republika Slovinsko a později Socialistická republika Slovinsko.